Nyheter / News:    August 2007
    1. The Funmat web site has been assigned a new Webmaster from September 2007. More information will be published soon.

 

This web site will be updated again soon...

Strategisk samarbeid og nasjonal satsing innen funksjonelle materialer

Ulike materialaldere har preget vår sivilisasjons utvikling. Tilgang til materialer har gitt menneskene konkurransefortrinn og jakten på slike har ligget i forgrunn av all teknologi-utvikling. Et kjennetegn for det siste århundre er oppdagelsen av forbindelser med helt spesielle kjemiske eller fysikalske egenskaper som kan utnyttes til andre formål enn konstruksjonsformål - funksjonelle materialer. Funksjonelle materialer er materialer som har egenskaper som forandres under ytre påvirkning.

Vårt samfunn preges i dag mer og mer av slike materialer, og utviklingen av dagens IKT samfunn er nøye forbundet med materialutviklingen. Således vil de som behersker teknologi for å fremstille nye eller forbedrede funksjonelle materialer, sitte med nøkkelen til teknologier som snarlig innføres i et globalt marked med et derav følgende formidalt verdiskapningspotensiale. I tillegg til nye markeder har militære formål og romfart vært drivkrefter i den bakenforliggende forskningen.

Det er nå tatt initiativ til å styrke det nasjonale samarbeidet i forskningen på dette området, gjennom den strategiske satsningen FUNMAT. Initiativet er et samarbeid mellom fagmiljøer ved Universitetet i Oslo, NTNU, SINTEF og Institutt for energiteknikk. En slik satsning vil gi muligheter for ny verdiskapning i Norge.

På disse sidene finnes mer informasjon om forskning på funksjonelle materialer og om arbeidet med den planlagte satsningen.

 

Redaksjon: FUNMAT (sekretariat@funmat.no)

utviklet av edesign.no 2002